วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จลาจลในเรือนจำนราธิวาส

เหตุการณ์การจลาจลในเรือนจำ จ.นราธิวาส ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ว่าเป็นการก่อจลาจลของนักโทษชาวมลายูหลายร้อยคน เนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นชุดตรวจค้นยาเสพติดบุกค้นเรือนนอนของนักโทษเหล่านั้น ขณะที่สื่อมวลชนกระแสหลักต่างรายงานข่าวไปในแนวทางเดียวกันเรื่องความไม่พอใจการตรวจค้นยาเสพติด ถึงกระนั้นยังมีบางสื่อที่นำเสนอข่าวที่แตกต่างออกไป…

สื่อมวลชนภาคภาษาอังกฤษของประเทศไทยแห่งหนึ่งได้เสนอข่าวการก่อจลาจลของนักโทษโดยอ้างแหล่งข่าวที่เป็นนักเคลื่อนไหวชาวมุสลิมรายหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลที่ยังไม่มีการพิสูจน์แต่อย่างใดว่า สาเหตุของการก่อจลาจลเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ของไทยดูหมิ่นศาสนาอิสลามด้วยการเหยียบย่ำคัมภีร์อัลกุรอานที่ตกอยู่บนพื้น ซึ่งการเสนอข่าวเช่นนี้อาจสร้างความเข้าใจผิดต่อเจ้าหน้าที่ได้ การนำเสนอข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการกลั่นกรองหรือตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ข้อมูลที่นำมาเสนอไม่มีแม้กระทั่ง ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ หรือเอกสารยืนยันใดๆ แต่เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย จากบุคคลเพียงคนเดียวนั้นเพียงพอแล้วหรือที่สื่อมวลชนจะนำเสนอข่าวให้คนทั้งประเทศได้รับรู้

ศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา ดังนั้นการนำเสนอข่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นดูแคลนศาสนานั้น แม้ว่ามันอาจจะมีความจริงส่วนหนึ่งตามการกล่าวอ้าง แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์ ย่อมไม่มีทางรู้แน่ชัด และไม่สามารถให้ความเชื่อถือได้เพราะเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นเพียงเกมของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศไทยที่ต้องการหาโอกาสเผยแพร่แนวความคิดสร้างความแตกแยก การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ควรเสนอข้อเท็จจริงบนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในสังคม ไม่ใช่เครื่องมือสร้างความวุ่นวายในสังคม

การเขียนข่าวราวกับด่วนสรุปว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ไปเสียแล้ว ทั้งที่ยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงไม่ใช่วิสัยของสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณหรือเป็นวิธีการที่ผู้อยู่กับข้อมูลข่าวสารสมควรกระทำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นด้านศาสนา ควรจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากก่อนจะนำเสนอหรือการให้ความเชื่อถือข่าวสารเหล่านั้น … ถ้าคนอ่านหวังพึ่งสื่อมวลชนไม่ได้แล้ว คงต้องใช้วิจารณญาณของตนเอง คิด วิเคราะห์ แยกแยะให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อถือข่าวสารนั้น หรือหากผู้อ่านใดมีข้อมูลอ้างอิงที่ลึกกว่าสื่อภาคภาษาอังกฤษที่ว่านี้แล้วช่วยให้ความกระจ่างน่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าเสียอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น